เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้ำ

น้ำคือชีวิต

เราคือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงาน ในด้านการให้บริการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบกรองน้ำ ให้คำปรึกษาและออกแบบระบบกรองน้ำที่ใช้ในครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย ตู้น้ำหยอดเหรียญ โรงน้ำดื่มชุมชน  เราได้คัดสรรค์เครื่องกรองน้ำและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ทำให้มีลูกค้าไว้วางใจในด้านการบริการและเครื่องกรองน้ำของเรามาอย่างยาวนาน เราจะมุ่งมั่นให้บริการและจะพัฒนาศักยภาพต่อไป เพราะการบริการลูกค้าคือสิ่งสำคัญหลักที่สุดของเรา

Vision (วิสัยทัศน์) 

เราต้องการเป็นผู้นำด้านการให้บริการและระบบกรองน้ำ โดยนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมที่จะขยายการบริการ ระบบกรองน้ำ ไปได้ทั่วประเทศ

Mission (พันธกิจ)

เราต้องการพัฒนาระบบกรองน้ำและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

 ประวัติการเดินทาง

25 มิถุนายน ปี 2544

เริ่มดำเนินการธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า โชคชัย (2001) เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ให้บริการด้านเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำทุกชนิด

31 พฤษภาคม ปี 2549

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้ำ

ปี 2550

ได้นำระบบหยอดเหรียญมาให้บริการแก่ลูกค้า และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบหยอดเหรียญทุกชนิด

9 ธันวาคม ปี 2558

ได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้ำ น้ำคือชีวิต ได้ขยายการทำงานให้คลอบคลุมทั้ง  ด้านบริการและระบบกรองน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า

น้ำคือชีวิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้ำ

  219/15-16 ถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000   น้ำคือชีวิต โชคชัยสุพรรณเครื่องกรองน้ำ   [email protected]

  081-943-2382 Line